ผิวงานเซรามิค…เสน่ห์ของแก้วเซรามิค

แก้วเซรามิก

แม้ว่าในกระบวนการการทำแก้วเซรามิค หรืองานเซรามิคอื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของคุณภาพของเนื้อดิน รูปทรง และน้ำยาเคลือบ แต่จริงๆแล้วเรื่องของผิวของชิ้นงานเซรามิคก็มีความสำคัญเช่นกัน ผิวงานเซรามิคอาจจะมีความเหมาะสมได้แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของงาน เช่น ถ้างานชิ้นใหญ่ผิวงานที่มีความหยาบ เมื่อมองแล้วก็อาจจะดูไม่น่าเกลียดมากนัก แต่ถ้าผิวที่มีความละเอียดมากเกินไป อาจจะให้ชิ้นงานใหญ่ดูอ้วน และโป่งพองได้

ลักษณะผิวงานที่พบในงานแก้วเซรามิคหรืองานเซรามิคทั่วๆไปนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ลักษณะผิวที่สามารถสัมผัสได้
การสัมผัสผิวของชิ้นงานแก้วเซรามิค หรืองานเซรามิคอื่นๆนั้น ไม่ได้มีเพียงแต่การสัมผัสด้วยตาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเท่านั้น แต่การสัมผัสยังสามารถรู้สึกได้ด้วยมือของเรา โดยในเนื้องานเซรามิคนั้นลักษณะของผิวอาจจะเป็น 2 มิติ หรืออาจจะทำให้เป็น 3 มิติก็ได้ โดยผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น ผิวของเนื้อดิน ผิวของเศษเจือปนในวัสดุที่นำมาประกอบเป็นเซรามิค หรืออาจถูกทำขึ้นโดยการดัดแปลงรูปทรง เช่น การทำให้ผิวมีรอยย่นไปย่นมา การพับทบกับของพื้นผิว รวมถึงการทำให้เกิดความขรุขระบนพื้นผิวก็ได้

2. ลักษณะผิวที่เกิดจากการมองเห็น
นอกจากการสัมผัสด้วยมือแล้ว การใช้ตามองก็ทำให้เกิดจินตนาการถึงลักษณะพื้นผิวได้ พื้นผิวที่มองเห็นด้วยตานั้นอาจจะไม่ใช้พื้นผิวจริงๆก็ได้ เช่น การวาดภาพวัตถุต่างๆ หรือวาดภาพก้อนหินไว้บนแก้วเซรามิค เมื่อมองดูก็จะคล้ายและมีการสัมผัสด้วยตาว่าเป็นก้อนหิน แต่เมื่อนำมือไปสัมผัสแล้วก็จะพบว่าผิวของแก้วนั้นเป็นเนื้อเซรามิคเรียบๆ ไม่ใช่เนื้อหินจริงๆ

ลักษณะพื้นผิวของแก้วเซรามิคกับความรู้สึก
ตามศาสตร์และศิลป์ของงานเซรามิคแล้วนั้น ลักษณะของผิวสัมผัสของแก้วเซรามิคที่แตกต่างกันก็จะให้ประสบการณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย ถ้าออกแบบพื้นผิวให้มีความหยาบ ผู้ที่พบเห็นก็จะมีความรู้สึกหนักแน่น เกิดความมั่นคง รู้สึกแข็งแรง แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าใช้ผิวที่เรียบ ความรู้สึกของผู้พบเห็นก็จะแตกต่างกันไป โดยจะให้ความรู้สึกสบาย ไม่หนักแน่น เบาหวิว เป็นต้น นอกจากนี้การทำให้ผิวของแก้วเซรามิคมีการตัดกัน หรือแตกต่างกัน โดยให้ตัดกันหรือแตกต่างกันอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ผิวของงานชิ้นนั้นทรงคุณค่า และมีความน่าใช้ น่าสะสมมากขึ้นอีกด้วย

จะเห็นว่านอกจากรูปทรง และวัสดุที่นำมาขึ้นรูปเป็นแก้วเซรามิคแล้ว เรื่องของพื้นผิวก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะพื้นผิวแต่ละรูปแบบ ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป